Direcció: Crta Sant Carles s/n 07850 Tlf i fax: 971335068 E-mail: ceipsantcarles@educacio.caib.es

divendres, 3 de juny del 2016

Projecte d'Innovació Pedagògica

La Conselleria d'Educació ha tret una convocatòria per seleccionar centres públics que vulguin implantar plans d'innovació educativa.
          Al CEIP Sant Carles ens encantaria ser seleccionats per posar en marxa un pla d'innovació, el qual ja estam intentant implantar-lo des de fa un parell d'anys.
          Per això, el passat dilluns vàrem entregar el document necessari per poder participar-hi, on es detalla en què consisteix el nostre pla d'innovació educativa. Aquesta feina, seria per ser implantada durant els següents dos anys escolar (curs 2016-2017 i 2017-2018). A grans trets, a continuació, us esmentam les principals propostes que hem fet al document:

  • Tractarem d'impulsar les mesures necessaris per tal de prosseguir l’assoliment d’un currículum integrat des d’un enfocament multidisciplinari, constructivista, holístic i sistèmic, centrat en els processos d’ensenyament­aprenentatge amb l’objecte d’una millora d’aquest i,per extensió, una millora del rendiment acadèmic de l’alumnat.
  • Programació per projectes a infantil i primària.
  • Tallers intracicle al primer i segon cicle de primària (a infantil ja es fan).
  • Montar ambients de les paraules a l'escola i d'expressió corporal.
  • Desenvolupar els tallers de matemàtiques.
  • Documentar dades d'interès patrimonial.
  • Realització de projectes de millora del centre/poble amb iniciatives de les classes.
  • Propostes d'avaluació holística.