Direcció: Crta Sant Carles s/n 07850 Tlf i fax: 971335068 E-mail: ceipsantcarles@educacio.caib.es

dilluns, 14 d’octubre del 2013

Què hem perdut al CEIP SANT CARLES?

Retallades 2013-2014


Què hem perdut al CEIP SANT CARLES?


1.-Programa PROA. Programa d'orientació i acompanyament. Ajuda, fora de l'horari escolar, als alumnes de 5è i 6è amb dificultats d'estudi i organització.

2.-PSLE. Projecte de suport a la lecto-escriptura. Becària del màster de magisteri. Suport a la lectoescriptura al segon cicle de primària.

3.Reutilització de llibre. Disminució d'ajudes de 70€ a 14€.

4.-Disminució de pressupost del 25%.

5.-Retràs de pagaments.

6.-Projectes sense pagament ( ESCUELAS VIAJERAS (no tornarem a demanar, ja que no podem avançar sous).

7.- Disminució del professorat
Professorat curs 2012 -2013 = 20,2 alumnat 260
Professorat curs 2013 -2014 = 18,7 alumnat 264

8.-Perduda de poder adquisitiu (pagues sense cobrar, reduccions salarials ,pèrdua de complements)

9.-Baixes per enfermetat que no es cobreixen fins a 15 dies. Altres mestres deixen de fer suport
desdoblaments...

10.-Reducció salarial els dies d'enfermetat.

ALTRES PROJECTES PERDUTS A CONSELLERIA

1.-Suport a la llengua (recursos)
2.-PAIRE (Ajuda als alumnes nouvinguts)


Sant Carles 19-09-13

divendres, 11 d’octubre del 2013

Situació actual, estat de la vaga

La vaga ha estat suspesa. Les negociacions continuen. Les dificultats per arribar a un acord han estat degudes a la imposició de la Conselleria de voler fer un acord conjunt de tots els punts de negociació a la vegada (TIL, substitucions, ràtios, llei de símbols...). En el nostre cas, el TIL, aprovat per inspecció educativa, incloïa la necessitat d'un mestre especialista en educació física en anglès. Aquest recurs no ens ha estat donat. El Consell Escolar del CEIP Sant Carles havia votat en contra de la imposició de l'aplicació del TIL i, en conseqüència, a l' elaboraració d'un nou projecte lingüístic a final de curs, a causa de la improvisació i la precipitació. El centre, previsiblement, realitzarà l'educació plàstica en anglès tal i com veniem fent des del curs 2010/2011.

Per una altra banda, el centre participa en un projecte anomenat Seccions Europees, pel qual la Conselleria es va comprometre a dotar-nos d'un recurs adicional (auxiliar lingüístic)  que, avui per avui, estam en llista d'espera. El compromís del centre consisteix en el pagament del salari de l'auxiliar que compartirà amb un altre centre (CEIP Santa Eulària) (compartirà l'auxiliar, però no el pagament). En principi, la Conselleria es compromet a retornar-nos aquests sous adelantats.

Per acabar, volem agraïr a les famílies les mostres de suport que hem rebut durant i després de la vaga. En un curs que es presenta tan complicat, desitjam que els alumnes no siguin els grans perjudicats i manifestam el nostre compromís de dur endavant l'educació dels vostres fills.

Tenim previst fer les reunions de principi de curs durant la setmana que ve (de l'11 al 18 d'octubre). En aquestes, us explicarem els mecanismes que establirem per tal d'apaliar les conseqüències de la vaga.