Direcció: Crta Sant Carles s/n 07850 Tlf i fax: 971335068 E-mail: ceipsantcarles@educacio.caib.es

dilluns, 14 d’octubre del 2013

Què hem perdut al CEIP SANT CARLES?

Retallades 2013-2014


Què hem perdut al CEIP SANT CARLES?


1.-Programa PROA. Programa d'orientació i acompanyament. Ajuda, fora de l'horari escolar, als alumnes de 5è i 6è amb dificultats d'estudi i organització.

2.-PSLE. Projecte de suport a la lecto-escriptura. Becària del màster de magisteri. Suport a la lectoescriptura al segon cicle de primària.

3.Reutilització de llibre. Disminució d'ajudes de 70€ a 14€.

4.-Disminució de pressupost del 25%.

5.-Retràs de pagaments.

6.-Projectes sense pagament ( ESCUELAS VIAJERAS (no tornarem a demanar, ja que no podem avançar sous).

7.- Disminució del professorat
Professorat curs 2012 -2013 = 20,2 alumnat 260
Professorat curs 2013 -2014 = 18,7 alumnat 264

8.-Perduda de poder adquisitiu (pagues sense cobrar, reduccions salarials ,pèrdua de complements)

9.-Baixes per enfermetat que no es cobreixen fins a 15 dies. Altres mestres deixen de fer suport
desdoblaments...

10.-Reducció salarial els dies d'enfermetat.

ALTRES PROJECTES PERDUTS A CONSELLERIA

1.-Suport a la llengua (recursos)
2.-PAIRE (Ajuda als alumnes nouvinguts)


Sant Carles 19-09-13